Ostrava – 20.4.2023

Moravskoslezský kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem zubních lékařů. Řešení situace není snadné ani rychlé. Rozhodně nevidíme východisko v zásobení Moravskoslezského kraje lékaři, kteří studovali mimo Evropskou unii a nesložili řádnou aprobační zkoušku dle platné české legislativy. V tomto podporujeme snahu České stomatologické komory o respektování české legislativy a zachování vysoké kvality zubní péče v ČR. Hazard se zdravím pacientů jistě nikdo dlouhodobě neocení, a nejméně nakonec samotní pacienti. Zubní lékařství je navíc obor, který se vyvíjí velmi dynamicky, a je potřeba neustále držet krok s dobou. Zubní lékař by tedy měl být schopen prokázat nejen své univerzitní vzdělání, ale také celoživotního dovzdělávání, což spadá do kompetence České stomatologické komory.

Náš kraj má určitě na víc, a proto jsme se rozhodli pomoci a investovat do významného zvýšení kapacity kvalitní zubní péče v Ostravě.

V příštím roce, v létě, se bude v Ostravě - Porubě otevírat dosud největší stomatologické centrum v našem kraji, rovnou s devíti zubními ordinacemi. V nich budeme schopni přijmout a následně ošetřit několik desítek tisíc pacientů.

myTREEDK Ostrava chce nabídnout pacientům kvalitní zubní péči za přijatelnou cenu s využitím nejmodernějších technologií. Navíc již máme dvě zavedené pobočky v Opavě, které ročně navštíví několik tisíc pacientů.

myTREEDK Ostrava jednoznačně podporuje Ostravskou univerzitu v otevření studijního programu zubního lékařství na tamější lékařské fakultě. Nové zubní centrum si klade za cíl podpořit mladé lékaře, kteří v budoucnu opustí ostravskou univerzitu v oboru zubního lékařství. Nabídneme jim nejen kvalitní pracovní místo, ale také možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Pacienty nejen z Ostravska tak budou léčit zubní lékaři, kteří jsou schopni poskytnout nejvyšší standardy zdravotnické péče. Zájemci, kteří se chtějí stát pacienty myTREEDK Ostrava se mohou předregistrovat již nyní na webové stránce http://ostrava.mytreedk.cz a zajistit si tak místo nejen pro sebe, ale i pro celou svou rodinu.

Kontakt pro média: Bc. Alena Vašková, MBA provozní myTREEDK Ostrava
Telefon: +420 774 310 272
E-mail: vaskova@treedk.cz